Odměny a tresty

Já (někdo) kvůli tobě… (lamentace, citové vydírání)

Nedělej to, nebo se ti stane…! (zákazy, varování)

Z tebe jednou vyroste… (negativní scénáře, proroctví)

 

Udělej… (pokyny)

Křik

Podívej se na…, vezmi si příklad z… (srovnávání, dávání za vzor) Já pro tebe…, a ty…! (poukazování na vlastní zásluhy)

Ty snad chceš…? Copak ty nechceš…? (řečnické otázky)