Kritika, zaměření na chyby 

Komunikovat s druhými můžeme i špatně. Jako vulgárně? To je je snad ta poslední věc čím dokážeme urážet druhé. Často používáme na první pohled i hezké věty za kterými se schovává urážka či ponižování. Například: Ty jsi ale génius!

Psychycké ohrožení

Lidský mozek je složitý, snaží se nás chránit před sežráním nebo i před ponižováním, strapnňováním, kritikou a mnohými dalšímím nebezpečím. Jestliže vyhodnotí nebzepečí, bude se bránit! Můžeme utéct nebo útočit. Zbraňí může být upozornění na chyby druhých a mnohé jiné metody. V této chvíli se snažíme nějak bez újmy vyklouznout z této prekérné situace. Proto nepřemýšlíme o kritice které na nás byla mířena. Nechceme přece být před druhámi strapňeni, naopak chceme u druhých být viděni jako ti dobří. 

 

Tohle jsi udělal/a špatně! = kritika, zaměření na chyby

Ty jsi ale…  = urážky, ponižování

Vyhýbejme se vždy hodnocení osoby!

Oprávněný požadavek

Pokud však mozek rozezná bezpečný podmět, bude se jej snažit dále zpracovat smyslupnost vašeho požadavku. Pokud nevidíte smysl požadavku nebo není pro vás zdřejmý, nebudete se tím zabývat. Použijte popis situace a mluvte o sobě a svých pocitech. Smysluplný požadavek obsahuje informace jako například - Tlačíš mě na rozpálené topení.

Jsi úplně blbý nebo co?!

Odpověď by asi zněla: Ty jsi blbec!

Vylívá se mi voda na můj obrázek, nedějto. Teď jsem naštvaný protože mi na tom obrázku záleželo.

Odpověď by mohla znít: Promiň to jsem nechtěl, nevšiml jsem si že neseš vodu.

Když si nejste jistí

Existuje snadný způsob jak ověřit správnost vašeho sdělení, řekně te si tu samou větu sobě. Vnímejte jak se cítíte a co vyjadřuje.  ​

Nepoužívejte NEefektivní způsoby komunikace

Tohle jsi udělal/a špatně! = kritika, zaměření na chyby

Ty jsi ale… = urážky, ponižování

Přestaň nebo ti...!  = vyhrožování

Měl/a by sis uvědomit, že…  = poučování, vysvětlování, moralizování

To jsi ale génius!    = ironie, shazování