Jste průvodce, NE soudce!

Nehodnoťte a nemoralizujte. Kvalitní zpětná vazba se vyznačuje tím, že začíná pozitivním popisem nebo informací, a pokud je třeba něco zlepšit a napravit, ukazuje jak.

 

Kritika není zpětná vazba. Kritiku mozek vyhodnucje jako nebezpečí.

Vidím že jsi do uklízení vložil hodně energie, kdyby jsi chtěl aby se mi to líbylo více, mohl by jsi ještě nějak uspořádat tyto věci, můžeš třeba použít nějakou krabici. 

Nepoužívejte NEefektivní komunikaci

Kdybys aspoň…!  = výčitky, obviňování

Měl/a by sis uvědomit, že…  = poučování, vysvětlování, moralizování

Ty jsi bordelář… = nálepkování tzn. že se ten dotyčný s tím stotožňuje. Proč se snažit, vždyť jsem ten bordelář. 

Jste průvodce, NE arhitekt života!

Jsme průvodci či rádci, můžeme ukazovat, radit, přát si ale ne nařizovat. To se nám jako rodičům nemusí nelíbit, ale jestliže druhého nebudete respektovat, nebude respektovat nás. Respekt znamená že nás druhý uznává, važí si nás, nikoliv bojí. Vinucení strachem určitě bude z krátkodobého hlediska fungovat, ale to bude draze vykoupeno, dítě vás nebude mít rádo a možná vás bude i nenávidět. Nečekejte, že to v dospělosti pochopí. Své plány i názory nevnucujte dětem ani dospělým dětem. Někdo chce bydlet ve stanu, druzí chtějí bydlet v bytě a někteří i na zámku. Někdo se chce oženit ve třiceti, někdo ve dvaceti a někdo vůbec.

 

Pro každého je důležité něco jiného! Chybami se člověk učí. Dětství je bezpečný čas, kdy si vyzkoušet i špatné cesty.

Pro prvňáčka může být rande důležitější než jednička z matematiky. Pro něj je to životní šance kterou mu můžete zkazit.

Spousty maličkých skušeností tvoří to, jací jsme a co dovedeme!


Důkaz proč nebýt architek

Celé si to obraťte, představte si že nejste rodič a naopak si představte, co vám rodiče vnucovali nebo by mohli. Představ te si něco, s čím by jste nesouhlasili, ale zároveň to dává smysl. Například to může být, že vás rodiče chtějí přihlásit na práva, nebo by mohli chtít aby jste s nimi bydleli ve stejným domě. Vy sami nejlépe cítíte jak by jste všechno chtěli.