Zajímavé odkazy

Odkazy na podobně smýšlející weby.

SvobodaUčení.cz 

Měli jste někdy pocit, že s klasickými školami je něco v nepořádku? Vadily vám nekonečné hodiny strávené nad věcmi, o které jste neměli zájem a nebavily vás? Dozvíte se, jakým způsobem se děti přirozeně učí a proč školský systém, kterým většina z nás prošla, vyžaduje kompletní přestavbu. Ukážeme vám skutečné záměry našich škol a jejich vliv na životy dětí i dospělých. Budete překvapeni, jaksvobodně může vzdělávání fungovat.

 

Junák - český skaut je příležitost!  Skauting – to jsou kamarádi, přátelé a společenství lidí, kteří sdílejí podobné hodnoty a společně se snaží tvořit lepší svět. Skauting není vojenskou přípravkou. Není kurzem přežití v divočině. Je o hodnotách..

Skautská výchova ctí především tyto hodnoty:

  • hrát fér
  • spolupracovat s ostatními
  • být ohleduplný k okolnímu prostředí
  • mít vztah k přírodě

Skauting všestranně působí na rozvoj osobnosti dětí a mladých lidí – prostřednictvím her, zážitků, aktivit a dalších činností.