Příběh

Globální problémy jsou hrozbou pro nás, naše děti i pro celý svět!

Na začátku stála skautská výzva

Skaut pro mě znamená  životní styl  – zanechat svět lepším, tvořit si cíle které mě rozvíjejí, ale i své okolí. Jeden z těch cílů byl o komunikaci s veřejností a z toho důvodu jsem založil web SmysluplnáZábava.cz 

Největším celosvětovým problémem vnímám mezilidské vztahy, špatný životní styl a vztah k přírodě. Když se to tak vezme, do těchto skupin mohu zaškatulkovat skoro cokoliv.  Došel jsem k závěru že chci řešit především příčiny problémů, nikoliv následky. Z toho mi vyplynulo že všechny problémy vznikají špatným chováním lidí. Chování lidí mohu ovlivnit buď výchovou dětí, ale s dětmi již pracuji nebo předkládat dospělým informace, jak dělat věci lépe a tak docílím toužené změny. No a tu už jsme opět zpátky u komunikace s věřejností, to jste vlastně - Vy. Pro Vás chystám nápady jak na seberealizaci a jak lépe či smysluplně vychovávat naše děti. 

Chci aby děti mohli vyrůstat v respektujícím prostředí, které jim umožní seberealizaci a najít pravé hodnoty života, to znamená mít živod rád a užívat si jej, být prospěšný a pomáhat druhým, být úspěšný, být respektován a respektovat druhé, být vtřícný i hodný, být ochráncem přídory, být pozitivní a veselý.

Všeho tohoto docílíme vlastní sbeberealizací a především když umožníme dětem dělat to, co je baví, to znamená že v tom co dělají vidí smysl. Smyl činnosti může být různý, pobavit se a chtít se chvíli smát, poznat nové nebo být prospěšný. Každý vidí smysl v něčem jiném ale všechno je to zábava která nás učí novému ať je to co je to. Děcká seberealizace je důležitá součást výchovy. Lze si tak užívat každé smysluplné činnosti a být šťastní, to zároveň šíří do světa ty nejsilnější pozitivní vlyny. Zábava je důležitá součást šťastného života a má velký potenciál, pokud v ní vidíme smysl, dokážeme velké věci.  Proto tento projekt jsem pojmenoval SmysluplnáZábava.cz.

Učit se, pracovat, snažit se být lepší, být prospěný, být hodný, být ohleduplný je zábava ale jen tehdy když v tom vidíme smysl!