O projektu

Cílem projektu je, rozvíjet názory a dovednosti které eliminují globální problémy.

 

Metodika obsahuje tři sekce které se věnují seberealizaci a zároveň představují tři celosvětové problémy které jsou zdrojem téměř všech problémů na planetě. Všechny tyto celosvětové problémy vycházejí z „našeho“ jednání a chování. 

METODIKA = ODZKOUŠENÁ TEORIE  NÁPADY PRO RODIČE = PRAXE I TEORIE V JEDNOM