Mezi lidské vztahy

Vztahy představují zdroj většiny radostí i bolestí v lidském životě. Dobrý vztah je založen na komunikaci, u které je podstatné správně porozumět názorům a pocitům druhého člověka. Být chápavý, přátelský a ochotný pomoci je základ šťastného života.


Dělejte oboustrané dohody

Proč dělat dohody když dokáži najít uspokojivé řešení pro obě strany? Co je a co není dohoda a jak ji vytvořit, na to se podíváme v článku. Vy něco potřebujete, dítě něco chce a společně hledáte řešení. Vymyslete řešení které vyhovuje oběma stranám.

zobrazit

Jak vyřešit děckou hádku

V tomto článku vám prozradíme, jak vyřešit hádku dětí které se bijí například o počítač a ještě navíc tak, aby byli všichni spokojení. Nevymýšlejte řešení vy, přeneste zodpovědnost na děti které mají mezi sebou spor.

zobrazit

Možnost volby

Na co si dát pozor když chceme dětem dávat možnost volby. Výběr se může často zvrtnout do manipulace nebo hrozby. Dozvíte se, proč dávat dětem na výběr a jak správně vytvářet možnost volby.

zobrazit

Jak sdělovat požadavky

Sdělit správně požadavek dítěti neznamená usmívat se a vydat rozkaz. Požadavek má blízko k prosbě. Když správně sdělíte smysluplnost vašeho požadavku, to však neznamená že ihned začne plnit vaše prosby. Musíte nejprve vytvořit dohodu, kdy, co, jak.

zobrazit

Vyjádření vlastních potřeb a očekávání a domněnky

Často nás nenapadne zmínit věci které nám právě připadají samozřejmé. Přesto očekáváme, že se toho sami dovtípí. Když k tomu nedojde, býváme zklamaní a podráždění. Takovým nedorozuměním se dá předejít právě tím, že o svých potřebách a přáních..

zobrazit

Nedávejte pokyny - udělej, nedělej to, …

Sundej si čepici, vysvleč si budu! Ukliďte si v pokoji. Děti, pozdravte. Pokud je dítě slýchá často, znamenají riziko pro budování samostatnosti, vyvolávají pocity nekompetence a vedou k závislosti na rozhodování druhých lidí.

zobrazit

Diskrétně, krátce a hlavně bezbolestně!

Každý děláme chyby a jsme rádi když se daná situace dlouze nerozmazává a nemusíme poslouchat pětiminutový monolog. Nevyčítejme, jen věcně nebo přátelsky upozorňujme na to, co cítíte jako problém. Popište například takto: Petře silnic!

zobrazit

Empatie

Častou chybou je bagatelizování problémů druhých. Jak by jste se citili kdyby jste si zničili vaši oblíbenou mikinu a došel by za vámi kamarád a řekl to nic není. Asi by vás napadlo - Jaktože to nic není! A poslali by jste ho pryč.

zobrazit

Kritika, zaměření na chyby 

Komunikovat s druhými můžeme i špatně. Jako vulgárně? To je je snad ta poslední věc čím dokážeme urážet druhé. Často používáme na první pohled i hezké věty za kterými se schovává urážka, ponižování. Ty jsi ale génius!

zobrazit

Jste průvodce, NE soudce!

Nehodnoťte a nemoralizujte. Kvalitní zpětná vazba se vyznačuje tím, že začíná pozitivním popisem nebo informací, a pokud je třeba něco zlepšit a napravit, ukazuje jak.

zobrazit

Odměny a tresty

Trestáním dítě učíte chovat se tak, aby se vyhnulo dalším trestům. I když se po té chová náležitě, nicméně při hlubším zamyšlení vám dojde, že během vaší nepřítomnosti opět chovat nežádoucím způsobem jestliže nechápe vaše požadavky.

zobrazit

Problém řeší ten, komu to vadí

Lorem ipsum (zkráceně lipsum) je označení pro standardní pseudolatinský text užívaný v grafickém designu a navrhování jako demonstrativní výplňový text při vytváření pracovních ukázek grafických návrhů (např. internetových stránek, rozvržení časopisů

zobrazit